Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-11

Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sökord: Beteendevetenskap, Innovationsteknik, Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling, Psykologi, Socialpsykologi, Sociologi, Informationshantering, Management, Marknadsföring, Tjänsteproduktion, Fortbildning, Internationella Relationer, Arbets- och organisationspsykologi

Om företaget
Snap är ett innovativt och nytänkande marknadsföringsföretag som ser till hela processen. I denna process ingår följande delar:
·Identifiera – Tillsammans med kundföretaget och dess medarbetare, arbetar Snap fram identitet, värderingar och budskap för företaget.
·Agera – Ta fram vad företaget vill förmedla, samt träna på hur det ska förmedlas (vilket kan göras med hjälp av teater och rollspel).
·Kommunicera – Vad för typ av marknadskommunikation passar det aktuella företaget? Det kan vara trycksaker, webb, mässor etc.
·Möta – Det personliga mötet är alltid det som påverkar kunden mest. Vad vill företaget förmedla?

Det som särskiljer Snap från andra marknadsföringsföretag är dels att de ser till hela processen, där den enskilda människan spelar en stor roll i analys och utveckling av företagets identitet. Var fokus kommer att ligga angående kundföretagets marknadskommunikation vet man sällan innan projektet dras igång, utan blir ett resultat av förstudien. Det kan leda till såväl hemsidor, trycksaker, traditionella kampanjer, som event, eller andra mer otraditionella lösningar. Snap samarbetar nämligen bland annat med regissörer, scenografer och beteendevetare, för att hitta sina kundföretags budskap och skapa kommunikationslösningar. Här ligger starkt fokus på möten mellan människor, vilka tydliggör identiteten och föder nya, inspirerande idéer.

Läs gärna mer på www.snap.nu.


Uppgift
Examensarbetet/uppsatsen består i att ta fram en modell för hur ett kundföretags identitet, värderingar och budskap, kan arbetas fram tillsammans med kundföretagets medarbetare. En metodik för hur man kan involvera aktuella aktörer, samt arbeta fram mål och visioner, men framförallt, kundföretagets budskap. Det är detta budskap som sedan ska användas vid kommunikation mellan kundföretaget och dess kunder. För att budskapet ska bli rätt, måste dock värderingar och identitet fastställas.

Uppsatsen/examensarbetet är tänkt att resultera i en väl fungerande, sett ur både ett pedagogiskt, psykologiskt och resultatmässigt perspektiv, arbetsmodell. Det innebär att uppgiften ställer krav på kreativitet och innovationsförmåga, samt kunskap om/känsla för gruppsykologi. Examensarbetet lämpar sig väl även för flera studenter.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Snap och studenten/studenterna.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.