Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-11

Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sökord: Innovationsteknik, Management, Marknadsanalys, Marknadsföring, Information och Kommunikation, Informationshantering, Affärsutveckling, Företagsekonomi, Personalekonomi


Om företaget
Snap är ett innovativt och nytänkande marknadsföringsföretag som ser till hela processen. I denna process ingår följande delar:
·Identifiera – Tillsammans med kundföretaget och dess medarbetare, arbetar Snap fram identitet, värderingar och budskap för företaget.
·Agera – Ta fram vad företaget vill förmedla, samt träna på hur det ska förmedlas (vilket kan göras med hjälp av teater och rollspel).
·Kommunicera – Vad för typ av marknadskommunikation passar det aktuella företaget? Det kan vara trycksaker, webb, mässor etc.
·Möta – Det personliga mötet är alltid det som påverkar kunden mest. Vad vill företaget förmedla?

Det som särskiljer Snap från andra marknadsföringsföretag är dels att de ser till hela processen, där den enskilda människan spelar en stor roll i analys och utveckling av företagets identitet. Var fokus kommer att ligga angående kundföretagets marknadskommunikation vet man sällan innan projektet dras igång, utan blir ett resultat av förstudien. Det kan leda till såväl hemsidor, trycksaker, traditionella kampanjer, som event, eller andra mer otraditionella lösningar. Snap samarbetar nämligen bland annat med regissörer, scenografer och beteendevetare, för att hitta sina kundföretags budskap och skapa kommunikationslösningar. Här ligger starkt fokus på möten mellan människor, vilka tydliggör identiteten och föder nya, inspirerande idéer.

Läs gärna mer på www.snap.nu.


Uppgift
Företaget Snap använder sig av flera olika underleverantörer/samarbetspartners, t.ex. processledare, regissör, ad/formgivare och skribenter, för att ha rätt kompetens till de olika faserna i marknadsföringsprocessen. Denna uppsats/examensarbete består i att ta fram strukturerade arbetsunderlag/arbetsbeskrivningar för dessa inköpta tjänster, med förslag på prissättnings- och ersättningsmodell.

Varje arbetsunderlag/arbetsbeskrivning är tänkt att bestå av flera olika moduler, vilka kan tas bort/läggas till beroende på affärsuppdragets karaktär och storlek. Tanken är att varje yrkeskategori som utgör underleverantör/samarbetspartner till Snap, ska ha varsin arbetsbeskrivning (som är uppbyggd av flera moduler). Denna arbetsbeskrivning ska sedan användas både vid insäljandet av tjänsten mot kund samt vid upphandling av underleverantör.

Med hjälp av arbetsbeskrivningarna kan kunden enkelt se vad för typ av kompetens de betalar för. Dessutom kan respektive underleverantör ha kolla på vilken del i projektet han/hon ansvarar för samt erhålla ersättning utifrån ett helhetskoncept. Studenten/studenterna är tänkta att ta fram en modell för de moduluppbyggda tjänsterna/arbetsbeskrivningarna. I uppdraget ingår även att ta fram en prismodell för modulerna, t.ex. med hjälp av en mindre marknadsanalys som underlag. Examensarbetet lämpar sig väl även för flera studenter.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Snap och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.