Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-13

Konstruktion av anläggning för spiktestning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inledning
En viktig del då Josef Kihlberg utvecklar nya eller av annan anledning jobbar med konstruktionen av handverktyg är testverksamheten. Tester sker på i huvudsak två sätt, man hänger upp verktyget och låter det ”spika” i luften utan spik / klammer eller så spikar man manuellt med spik / klammer i lämpligt träslag. Eftersom vi har höga krav på livslängd även hos slitagedelar så blir denna testning mycket omfattande.

Examensarbetet
Den manuella spikningen tar både lång tid och är mindre lämplig ur
arbetsmiljösynpunkt. Annars är det den testningen som bäst motsvarar verkligheten. Därför skulle vi vilja testa mer på detta sätt. Ska vi det så krävs det att vi automatiserar denna process.
Några mål / krav som kan vara lämpliga:
1. Utvärdera testprocessen
2. Förslag på utförande
3. Spikningen ska likna ”mänsklig” spikning
4. Alla tänkbara verktyg ska kunna köras
5. Laddning av fästelement ska ske så sällan som möjligt
6. Anläggningen bör vara anpassad efter de standarddimensioner som
förekommer på marknaden vad gäller virke och träskivor
7. Lämpligt resultat av exjobbet skulle kunna vara ett förslag på lösning och komplett tillverkningsunderlag med ritningar och komponentförteckning för denna anläggning

När?
Lämpligt är att genomföra arbetet under våren 2007.
Arbetet bör kunna anpassa både till 10 och 20 poängs examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.