Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Framgångsfaktorer av ett haschavvänjningsprogram

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning. Under två år har vi bedrivit ett haschavvänjningsprogram (HAP) i projektform. Våren 2006 utvärderades projektet för ställningstagande om fortsatt verksamhet 2007. Utvärderingen i uppsatsen ska beskriva projektet och dess resultat.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.