Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-21

Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetare sökes till Avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Lämplig bakgrund: Biomedicin, Läkare, Cellbiologi, Molekylärbiologi

Projektet faller inom en övergripande studie av möjligheterna att bedöma risk för levercancer hos personer med kronisk leversjukdom och att förebygga tumörutveckling hos dessa personer. Vi studerar levercancerutveckling såväl i ett djurexperimentellt modellsystem på råtta som i leverpreparat från patienter med kronisk leversjukdom. Särskilt studeras uttryck av thioredoxinreduktasfamiljens enzymer samt effekten av selen.
Det specifika projektet avser studier av det redoxaktiva selenoproteinet thioredoxinreduktas i råttlever från råttor behandlade med selen i doser som har en tumörpreventiv effekt i djurmodellen. Effekten av selen på induktionen av mRNA och aktivt enzymprotein studeras dels genom kvantitativ PCR och biokemiska mätningar av thioredoxinreduktasaktivitet i preparationer från råttlever utan tumör, med tumör och under regeneration efter partiell hepatektomi. Effekten av selenbehandling i olika doser jämförs med mRNA och aktivitet i obehandlade djur. Parallellt utförs arbete med immunhistokemisk teknik.

Under projektet för du erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete med material från vävnad inkluderande extraktion av RNA, kvantitering och kvalitetsbedömning av RNA, framställning av cDNA och analys genom QPCR. Du kommer också att mäta thioredoxinreduktasaktivitet spektrofotometriskt i homogenat från lever.

Omfattning 20p


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.