Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-26

Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kundundersökning för en tjänsteproducent
ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.

Avdelningen Technology Support inom ABB:s forskningscentrum Corporate Research verkar som internkonsulter inom ABB-koncernen. Vi erbjuder våra kunder tekniska tjänster och kompetens inom material, mekanik och kemi. Vi säljer såväl kortare analysuppdrag som längre provningar och utvecklingsarbeten.

För att ständigt kunna förbättra vårt erbjudande genomför vi regelbundet kundundersökningar. Denna gång vill vi erbjuda en examensarbetare uppdraget.

Tanken är att undersökningen ska omfatta två delar, dels en kundenkät, dels fördjupande inter-vjuer med utvalda kunder. Examensarbetet omfattar hela processen:
· Utarbetande av årets enkät med utgångspunkt från tidigare års material
· Planering och genomförande av intervjuer
· Insamling och sammanställning av svaren
· Analys och rapportering av resultaten

Syftet med studien är att vi ska få bättre kunskap om hur våra kunder uppfattar oss, en kartlägg-ning av deras verkliga behov och hur vi svarar mot dem, samt underlag för att vidareutveckla avdelningen så att kundnyttan ökar ytterligare.

Vi söker dig som har intresse för teknik och marknadsföring samt högskoleutbildning inom företagsekonomi, industriell ekonomi eller annan relevant ämneskombination.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.