Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-13

Utveckla Webbportal till framtidens jämlikhetsorganisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Equal Citizens söker dig/er som kan utveckla Equal Citizens Portalen med stöd av Joomla/Mambo PHP eller annat open-source system.

Equal Citizens är en ideell jämlikhetsorganisation som har till syfte att ”...globalt verka för att tillförsäkra att alla individer skall kunna åtnjuta känslan av att vara jämlika medborgare i sina samhällen.” Genom att fokusera på individen vill Equal Citizens motverka att medborgare diskrimineras på grund av grupptillhörighet som baseras på t ex etnicitet, kön, handikapp eller sexuell läggning. Mer information finns på http://www.equalcitizens.org

Portalen skall innehålla två integrerade former av Web Community, en för enskilda medborgare och aktivister med intresse för jämlikhetsfrågor och en annan som genom medlemskap för organisationer i vid mening syftar till att introducera förhållningsregler för en respektfull attityd i yrkesmässiga interpersonella relationer. Portalen skall kännetecknas av kreativitet, funktionalitet och modern design.

Equal Citizens verksamhet har väckt intresse hos flera statliga organ och saknar motsvarighet även på internationell nivå. Portalen kan därför förväntas få stor uppmärksamhet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.