Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-30

KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Töreboda Kultur & Fritid driver ett antal idrottsanläggningar där kommunens föreningar bedriver verksamhet. Föreningarna hyr klubb- och träningslokaler och/eller betalar planhyror, ishallshyror, etc. Även privatpersoner och föreningar från andra kommuner kan hyra t ex bollhall och fotbollsplaner.
En ordentlig genomlysning av förvaltningens totala kostnader och samtliga föreningars avgifter skulle behöva göras.

Preliminär frågeställning
Hur stora kostnader har Töreboda Kultur och fritid för de idrottsanläggningar som hyrs ut till föreningar? Kapital-, personal- och övriga driftskostnader som t ex el och underhåll. Här bör även de kostnader som ligger under tekniska kontoret redovisas.
Hur stor del av den faktiska kostnaden är det rimligt att ta ut av föreningarna?
Är föreningarnas avgifter ”rättvisa”?
Hur mycket får föreningarna i bidrag?
Hur stor del av driften står föreningarna för och får de i så fall någon ersättning?
Hur ser föreningarnas avgifter/bidrag ut, i med Töreboda jämförbara kommuner?
Utredning om för- och nackdelar med föreningsdrivna anläggningar
Deltagande, vanor och utnyttjande
Service och utbud

Syfte
Att göra en genomlysning av förvaltningens kostnader för idrottsanläggningarna samt föreningarnas avgifter. Denna ska vara underlag för en översyn av föreningarnas hyreskostnader i Töreboda kommun och kanske även utformningen av föreningsbidragen. Eventuellt kan man redan i studien lämna förslag till nya hyresnivåer, etc.
Det går bra att dela upp förslaget i olika examensarbeten för att avgränsa till lämplig nivå och bredd.

Metodförslag
Kartläggning
Enkäter/intervjuer med föreningarna
Enkäter/intervjuer med personal vid idrottsanläggningarna och kultur- och fritidskontoret


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.