Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-13

Handelsprojektet i Götene

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsekonomi
Projektets syfte är att öka handelsindex i Götene kommun och att få nya aktörer att etablera sig.

Det examensarbete som erbjuds gäller genomförandet av en marknadsundersökning bland Götenebor och utomstående gällande vilket utbud och sortiment man förväntar sig i ett samhälle för att det ska vara attraktivt att handla där. Vad saknas idag i Götene och om detta kompletteras, skulle kunderna kunna tänka sig att spendera mer tid och pengar lokalt


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.