Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-11

Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
KvinnTätt! går ut på att främja kvinnors företagande i hela Västmanlands län genom att ta till vara på idéer som kvinnor går och bär på och erbjuda olika typer av arenor för att få möjlighet att utveckla idén vidare. Projektet pågår t.o.m. december 2007 och projektägare är Företagsamma kvinnor i Västmanland

Uppdrag
Inom ramen för Kvinntätt finns ett projekt som heter bankföljeslagare. Projektet innebär bl a att bygga ett register över kontaktpersoner som kan stötta kvinnliga företagare när de ska söka finansieringshjälp. Projektet innebär också att man kan få hjälp med att presentera sin affärsidé. I detta projekt har vi också en önskan att undersöka om det finns en skillnad i bemötande av kvinnliga respektive manliga företagare, när det gäller finansiering och att söka bankmedel.

Uppgiften är alltså att ur ett genusperspektiv titta på om det finns skillnad i bemötande i lånesituationer, om det är så: vad är orsaken?
Tänkbara metoder kan vara att dels titta på forskning om olika genusstudier och dels göra någon slags egen undersökning, kanske hos nystartade företag men också hos banker och låneinstitut.

Hemsida: http://www.foretagsammakvinnor.se/kvinntatt/index.shtml


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.