Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-29

Spårbarhetssystem för gaffeltruckar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Tillverkaren bär det totala ansvaret för den helhet som levereras, det sk. Produktansvaret. Ett flertal olika lagar reglerar omfattningen av ett produktansvar. Exempel:
 SFS 1992:18 Produktansvarslagen
 EU-direktiv 85/374/EEG Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister

Bästa sättet att motverka produkter med säkerhetsbrister är att vara proaktiv i alla led i produktframtagningen. Ett led i detta är att spåra och stoppa felaktiga komponenter, både efter leverans till kund som före montering i produkten. På detta sätt kan man förhindra att en produkt levereras med upptäckta brister alternativt kan återkallas då säkerhets brist upptäckts. För att lyckas med denna uppsökning krävs ett väl fungerande spårbarhetssystem. Flera olika system och principer finns f.n. tillgängliga och beroende på ambitionsnivå blir
Användningen mer eller mindre kostsam.

Detta examensarbete syftar till att ge en total genomlysning av tillgängliga system och hur dessa kan implementeras i befintlig produktportfölj hos Kalmar Industrial Handling.


Uppgift

Kartläggning av tillämpliga lagkrav inom området
Kartläggning av tillgängliga system och dess tillämpningar.
Kartläggning av framtida system
Föreslå hur ett spårbarhetssystem integreras in i Kalmars befintliga system miljö
Föreslå hur ett framtida spårbarhetssystem integreras i ett framtida MPS system
Kartlägga behovet av spårbarhet i befintlig produktportfölj
Föreslå initiell omfattning samt till vilken nivå som är praktiskt ekonomisk motiverat
Förslå handlingsplan för införandet

Övrigt
Utbildning: Civilingenjör 180 p
Studieinriktning: Produktions ekonomisk inriktning
Examensarbetets omfattning: 20 veckor
Antal deltagare: 1-2
Lämplig startpunkt: 2007
Plats för genomförande: Ljungby
Övriga villkor: tbd

Se även: http://www.kalmarind.com/show.php?id=1035756


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.