Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-29

Dynamiskt Stabilitetssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Enl Maskindirektivet ska tillverkaren säkerställa att han endast släpper ut på marknaden produkter som uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enl direktivet. Kopplat till detta tillverkaren skyldighet att utföra någon form av riskbedömning för sina produkter.

Idag tillämpar Kalmar Industries metoden att uppfylla den harmoniserade säkerhetsstandarden för resp produkt vilken är genomgången (Hazard list) mot bilaga 1 i Maskindirektivet och därigenom uppfylla direktivet.

Det är inte prövat om denna metod är tillräcklig för att klara en utredning i ett produktansvarsfall,
därför avser Kalmar Industries att förbättra riskbedömningen m.h.a ett strukturerat verktyg och arbetssätt..

Uppgift
Hitta en lämplig nedbrytningsnivå av riskbedömning för Kalmar Industries produkter m.a.p
- Maskintyper
- Delsystem , tex Hytt, Lyftutrustning etc
- Funktioner enl Kalmar J2008
- Mjukvaror
- Miljöaspekter
Utvärdera verktyget RISKBAS samt föreslå process för genomförande och dokumentation av riskbedömning.

Övrigt:
Utbildning: Civilingenjör 180 poäng
Studieinriktning: Maskinteknik/Produktionsteknik
Examensarbetets omfattning: 20 veckor
Antal deltagare: 1-2 st
Lämplig startpunkt: 2007


Plats för genomförande: Ljungby
Övriga villkor: tbd


Se även: http://www.kalmarind.com/show.php?id=1035756

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.