Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-21

Miljöanalys av hel truck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Miljövänligt körsätt
Generellt har miljöutredningar visat att för Kalmars produkter har en stor miljöpåverkan under en produktlivslängd. Maskinen använder mycket energi, vatten m m samt är en risk att förorena miljön bl a genom direkta oljeutsläpp. Transporter med lastbilar har liknande miljöpåverkan och inom denna bransch finns utbildningar för grönt körsätt. Det finns en stor ekonomisk potential för användaren.

Skrotningsinstruktion - miljövarudeklaration
Vad gör man med maskinen när den inte kan användas mer? En sådan instruktion redogör för vilka risker som finns, hur man tar om hand oljor, batterier, olika metaller mm. Denna instruktions ska riktas mot serviceorganisationen och hänsyn kan tas till olika lagkrav på olika marknader.

Uppgift
Sammanställa en skrift för användaren i vilken vi redogör för de parametrar som påverkar miljöaspekterna och hur dessa påverkas av körsättet.
Göra en enkel instruktion för resthantering av truckar
Göra miljövarudeklaration för våra produkter

Övrigt
Utbildning: Civilingenjör 180 poäng
Studieinriktning: tbd
Examensarbetets omfattning: 20 veckor
Antal deltagare: 1-2 st
Lämplig startpunkt: 2007
Plats för genomförande: Ljungby
Övriga villkor: tbd


Se även: http://www.kalmarind.com/show.php?id=1035756

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.