Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-29

Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Kalmar Industries utför trådtöjningsmätningar på delsystem och/eller hel maskin som ligger till grund för livslängdsberäkningar. Vid investering av ny mätutrustning uppmärksammas ett behov av en ny programvara för beräkningarna.


Uppgift

Utveckla ett program som utifrån uppmätt körkollektiv beräknar livslängd enligt Palmgren-Miners delskadehypotes på delsystem och/eller hel maskin utifrån mätningar med trådtöjningsgivare. Beräkningarna baseras på en metod som använts vid Kalmar sedan 1990 och som vi vill behålla för att kunna göra jämförande mätningar/beräkningar. Metoden baseras på BSK94 och på ”Konstruktionshandbok för smältsvetsade produkter” utgiven av Sveriges Verkstadsindustrier. Programmet skall bestå av två delar, en inmatningsdel som läser filen från mätutrustningen och en del som utför beräkningen.

De beräkningskriterier som skall användas är förbandsklass (SSAB:s Plåthandbok), materialfaktor, spänningsväxelfaktor, tjockleksfaktor, brottriskfaktor och givarfaktor. Resultatet skall presenteras dels i sifferform men även i graf med uppmätt kollektiv och karakteristisk utmattningshållfasthet som funktion av antalet belastningscykler.


Övrigt
Utbildning: Civilingenjör 180 poäng
Studieinriktning: Maskinteknik
Examensarbetets omfattning: 20 veckor
Antal deltagare: 1-2 st
Lämplig startpunkt: 2007
Plats för genomförande: Ljungby
Övriga villkor: tbd

Se även: http://www.kalmarind.com/show.php?id=1035756

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.