Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-05

Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sveriges Energi- & Kylcentrum AB (SEK) söker en examensarbetare på mellan- eller civilingenjörsnivå. Arbetet utförs med fördel av någon med intresse för energitekniska system och teknisk utveckling inom det kyl- och energitekniska området. Arbetet förväntas starta i januari och avslutas i maj 2007.

Bakgrund
SEK har utvecklat ett system för istillverkning i ishallar baserat på koldioxid i kopparrörssystem. Detta system installeras i den första referensanläggningen i sitt slag i världen i Katrineholm under hösten 2006. Systemet tillsammans med värmeåtervinning för ishallen har tilldelats Naturvårdsverkets utnämning ”guld-KLIMP” då det anses vara ”särskilt effekt då det gäller att minska koldioxidutsläppen”. Ishallsprojektet måste utvärderas tekniskt för att tillgodogöra sig det statliga KLIMP-stödet.

Uppgifter
Utvärdera samtliga ingående energisystem i ishallens byggnad. Primärt skall kylsystemet mätas och dess prestanda verifieras. Värmeåtervinningens funktion ska utredas och vid behov skall förslag till förbättring tas fram. En fullständig energianalys skall upprättas där samtliga energisystem i byggnaden kartläggs och energiflöden och balanser kontrolleras.

Installation av mätutrustning ingår samt uppföljning och analys av mätdata. Beräknings- och analysmodeller utvecklas som passar byggnaden och ingående system. En godkänd rapport på svenska med summering på engelska är det förväntade slutresultatet.

Övrigt
Arbetet sker under fria former och mycket kreativa inslag är en del av vardagen. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och en stimulerande miljö. Katrineholm ligger ca 14 mil sydväst om Stockholm men nås på 55 min med tåg från Stockholm.

Vill du veta mer om Sveriges Energi- & Kylcentrum AB, besök gärna vår hemsida www.iuc-sek.se.

Kontakt
Jörgen Rogstam, Laboratoriechef, 0150-577 82, [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.