Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sveriges Energi- & Kylcentrum AB (SEK) söker en examensarbetare på civilingenjörsnivå. Arbetet utförs med fördel av en person med utbildningsbakgrund inom energi- och/eller kylområdet. Arbetet förväntas starta i januari och avslutas i maj 2007.

Bakgrund
SEK har utvecklat ett system baserat på koldioxid som köldbärare i kopparrörssystem för isbanapplikationer. Systemet har tilldelats Naturvårdsverkets utnämning ”guld-KLIMP” för särskilt effektiva insatser för reduktion av växthusgaser.
Systemet bygger på ett konventionellt kylsystem (oftast ammoniak) vilket är separerat från köldbärarkretsen. Det finns potentiella vinster med att kunna använda samma medium i både köldbärar- och köldmediekretsen. Detta projekt skall utreda hur en sådan systemlösning med koldioxid skulle kunna utföras.

Uppgifter
• Utför en litteraturstudie där möjliga systemlösningar utreds
• Beräkna de potentiella vinsterna med ett dylikt transkritiskt system i olika klimat (varierande utetemperaturer)
• Bygg ett miniatyrsystem baserat på det befintliga testsystem som finns ved SEK
• Utför tester där funktion, prestanda, effektivitet och andra praktiska aspekter utvärderas
• Av synnerligt intresse är system för säkerställande av oljeåterföring
• System för värmeåtervinning skall också utredas samt potentiellt värmeuttag från detta
• Installation av mätutrustning ingår samt uppföljning och analys av mätdata
• Beräknings- och analysmodeller utvecklas som passar en ishallsbyggnad och ingående system.
• En godkänd rapport på engelska med summering på svenska ingår för godkänt projekt

Övrigt
Arbetet utförs huvudsakligen vid SEK men sker under fria former och med mycket kreativa inslag. Katrineholm ligger ca 14 mil sydväst om Stockholm men nås på 55 min med tåg från Stockholm.

Vill du veta mer om Sveriges Energi- & Kylcentrum AB, besök gärna vår hemsida www.iuc-sek.se.

Kontakt
Jörgen Rogstam, Laboratoriechef, 0150-577 82, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.