Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-22

Framtidens uthålliga avloppssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
En hållbar utveckling kräver hållbara avloppslösningar. I MISTRA-programmet Urban Water som pågick under perioden 1999-2005 utvecklades miljösystemanalysmodellen URban WAter REsearch model (URWARE) i MATLAB/Simulink. URWARE är en vidareutveckling av ORganic WAste REsearch model (ORWARE) som utvecklades av SLU, JTI, KTH och IVL.

Syfte
Examensarbeten inom detta område syftar till att vidareutveckla och tillämpa metodik för uthållighetsbedömning av framtida avloppssystem.

Metod
Verktyget URWARE vidareutvecklas eller tillämpas beroende på projektets fokus.

Genomförande
Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Under perioden 2005-2006 genomförs flera aktiviteter kring utveckling av URWARE för att miljöbedöma val av avloppssystem i omvandlingsområden till vilka examensarbeten kan kopplas.

Förväntat resultat
Examensarbetet inom området kan leda till
-Nya delmodeller i URWARE som beskriver nya innovativa komponenter i avloppssystem samt ny
-Kunskap om miljöpåverkan av olika avloppslösningar.

Förkunskaper
Du bör ha civilingenjörs- eller teknikagronomutbildning med inriktning mot vatten och miljö. Du bör ha genomfört kurser i miljösystemanalys (t ex Livscykelanalys), reningsprocesser inom VA-teknik och ha arbetat i MATLAB/Simulink-miljö.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.