Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Miljösystemanalys sluttäckning av deponier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Gällande EU-lagstiftning kräver att ett stort antal deponier skall sluttäckas på kort tid i Sverige. Det konventionella sättet att täcka deponier med bentonitmattor kan dock ifrågasättas ur ett livscykelperspektiv eftersom sättningar i deponin sannolikt kommer att uppkomma som leder till skador i tätskiktet. Alternativa sätt att täcka deponier har testats och föreslagits, bland annat att använda en blandning av avloppsslam och flygaska, denna lösning har ett tätskikt med större mäktighet än det konventionella vilket betyder att tätskiktet å ena sidan kräver mer arbete och transporter för att anlägga men blir å andra sidan mindre sättningskänsligt.

Syfte
Detta projekt syftar till att finna lösningar för täckning av deponier med lägst totala resursåtgång i form av material, energi och arbetstid utan att riskera tätskiktets långsiktiga funktion.

Genomförande
Studien utförs i form av en erfarenhetsinsamling kring drifts- och underhållsbehov och teknisk livslängd av olika lager vid täckning av deponier. Resursåtgången utförs i form av en materialflödes- och energianalys.

Förväntat resultat
Projektet förväntas ge kunskap om den totala resursåtgången för olika utföranden för täckning av deponier. Vidare förväntas projektet ge
kunskap om drifts- och underhållsbehovet för olika lösningar.

Förkunskaper
Du bör ha civilingenjörs- eller teknikagronomutbildning. Kunskaper inom geoteknik och miljösystemanalys är ett önskemål.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.