Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Förorenade områden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Dagens efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden består till stor del av urgrävning, transport och deponering. Marksaneringsåtgärder där marken efterbehandlas med exempelvis stabilisering eller extraktion har haft det svårt att bli etablerade i Sverige.

Syfte
Detta projekt syftar till att genom miljösystemanalys (MSA), laboratorie- och/eller pilotförsök visa alternativa efterbehandlingsmetoders ekonomiska, miljömässiga och tekniska potential.

Genomförande
Arbetet genomförs i etapperna och kan innehålla erfarenhetsinsamling, inventering av lämpliga efterbehandlingsmetoder, teori, fallstudie, analys och utvärdering samt slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
Projektet ger viktig information inför beslut om val av efterbehandlingsmetod som ger det mest kostnads ¿ och miljöeffektiva lösningen.

Exempel på examensarbete:
¿ Redoxmiljöns betydelse för saneringsåtgärd.
¿ MSA som verktyg vid val av mest effektiv efterbehandlingsåtgärd.
¿ Stabilisering/solidifiering av förorenad jord med
flygaskabaserade bindemedel

Förkunskaper
Du bör ha civilingenjörs- eller teknikagronomutbildning. Kunskaper inom miljögeoteknik, markkemi, geohydrologi och miljösystemanalys är ett önskemål.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.