Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-01

Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och karaktäriseras av minnesproblem och andra kognitiva störningar. I hjärnvävnaden kan extracellulära plack och intracellulära tangles observeras. Plack är fibrillära proteininlagringar som framförallt består av amyloid-β (Aβ), ett 40-42 aminosyror långt proteinfragment. Den huvudsakliga beståndsdelen i tangles är det mikrotubuliassocierade proteinet tau.

I dag finns inga botemedel för sjukdomen utan de behandlingar som finns är snarare inriktade på att behandla symptomen. Mycket forskning sker inom fältet för att hitta nya behandlingar, men ingen har ännu hittat förklaringen till varför hjärnans nervceller dör. Sjukdomsorsakande mutationer i amyloidprekursorproteinet (APP), bl a de av vår grupp identifierade Svenska (KM670/671NL) och Arktiska (E693G) mutationerna, ger ökad bildning eller ökad aggregering av Aβ vilket starkt tyder på att Aβ direkt orsakar sjukdomen. En av hypoteserna om hur sjukdomen uppstår är att det är de extracellulära placken som är sjukdomsorsakande, men den hypotesen har fått mycket kritik eftersom mängden plack inte korrelerar med graden av kognitiv försämring. På senare tid har ett flertal studier indikerat att lösliga, mindre aggregat av Aβ är toxiska för nervcellen och kanske är de former som orsakar sjukdomen.

Projektet
Denna studie syftar till att undersöka hur olika geners aktivitet förändras i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. För närvarande undersöker vi det totala genuttrycket i en transgen musmodell för Alzheimers sjukdom med mikroarrayteknik. Musmodellen är baserad på ett transgent uttryck av APP med både den svenska och den arktiska mutationen och uppvisar extracellulära plack i hjärnan på liknande sätt som patienter med Alzheimers sjukdom.

Initialt behöver resultaten från mikroarray-undersökningen verifieras med kvantitativ PCR. Ett antal gener kommer på grundval av dessa analyser att väljas ut och följas upp genom att undersöka uttrycket på vävnad från human hjärna. Framför allt kommer vi här att utnyttja ett material bestående av prover från olika hjärnregioner från patientenr med Alzheimers sjukdom och jämföra dessa med hjärnor från friska kontrollpersoner.

Metoder
De metoder som kommer att användas är framför allt extraktion av RNA ur hjärnvävnad, RT-PCR av RNA till cDNA samt kvantitativ PCR med SYBRgreen. Även western blot, immunhistokemi och in situ-hybridisering kan bli aktuellt.

Betydelse
Detta forskningsprojekt kan leda till ny kunskap kring den genetiska bakgrunden till Alzheimers sjukdom.

Forskargruppen
Vår forskargrupp består f.n. av ett tjugotal personer. Vi har stor erfarenhet av att handleda examensarbetare och doktorander. F.d. examensarbetare kan kontaktas som referenspersoner.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.