Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Inköpsrutiner för timmer och sågad trävara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Swedwood International AB, som startade 1991, är managementbolag i Swedwood-koncernen, IKEAs helägda industrigrupp. I dagsläget driver man 35 olika produktionsenheter spridda över ett 10-tal länder, huvudsakligen i östra Europa.Dess främsta uppgift är att säkra produktionskapacitet inom områden där IKEA har svårt att på annat sätt få försörjning av rätt produkter till rätt pris. Det gör man genom att bygga upp och driva möbel- och komponentfabriker samt sågverk, och i viss mån även skogsbruk, på för IKEA strategiskt placerade platser. Swedwood sysselsätter cirka 13.000 anställda och har framöver fortsatt kraftiga expansionsplaner. Huvudkontoret är placerat i Ängelholm och har ett 50-tal anställda.

Som ett led i Swedwoods strävan att optimera inköpen av råvara till vår produktion söker vi en till två intresserade studenter som vill kartlägga och föreslå förbättring av de olika inköpsrutiner som existerar i de olika länder och inköpsenheter där Swedwood idag opererar.

Vi söker en till två studenter som kan:
* Kartlägga existerande inköpsrutiner för timmerinköpen.
* Utreda om rutiner är klart beskrivna och hur dessa efterlevs med
avseende på kontrollpunkter samt säkerhetsnivå.
* Påvisa best price, föreslå standardrutin och åtgärder.

Ansökning sker genom att lägga in CV och personligt brev via vårt
rekryteringsverktyg på www.ikea.se/student och gå in på ansök nu.

Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA.
Observera! Detta uppdrag innebär ingen anställning inom IKEA.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.