Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-23

Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kulturskolan vänder sig i huvudsak till barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Stenungsunds kommun men vi har även verksamhet för späd- och förskolebarn. Tanken är att den frivilliga undervisningen inom dans, drama och musik ska utgöra ett komplement till den ordinarie skolan. Genom vår handledning har vi ofta möjlighet att se och bekräfta nya och annorlunda sidor hos barnen. Vår ambition är att hjälpa barnen att hitta den tråd som gör att de kan väva sin egen väv av sina drömmar. Läs mer på: http://utbildning.stenungsund.se/kulturskolan/

I höst startar vi upp ett projekt i Kontaktskapande Kommunikation. Med inspiration från Nonviolent Communication (också kallat giraffspråk) utbildar vi personal inom skolan i Stenungsunds kommun. Nonviolent Communication tillhandahåller effektiva verktyg för att vårda vår hälsa och våra relationer. Det är en kommunikationsmodell och förhållningssätt som hjälper oss att avväpna konflikter och dispyter samt skapa ärligare och mer harmoniska relationer med vår familj, vänner och andra vi möter. Den hjälper oss att på ett praktisk och användbart sätt skapa ett bättre samarbete med våra barn och alla människor i vår omgivning. Den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg har sedan 35 år tillbaka utvecklat metoden. Han har de senaste 20 åren rest runt och spridit sin metod för Nonviolent Communication i 40 länder. ­ Med sina kasperdockor Giraffen och Vargen, lär han ut hur man samtalar med varandra i stället för förbi varandra. Han har också varit med om att i flera länder starta skolor som baserar sig på Giraffspråket. Marshall är också initiativtagare till Center for Nonviolent Communication som är beläget i Texas, USA. För mer information om (NVC), gå in på: http://www.cnvc.se

Vi önskar nu komma i kontakt med lärarstudenter som kan undersöka hur kommunikationen med barn, föräldrar och lärare inom arbetslagen på Kristinedals och Hällebäcks förskolor samt vid Ucklumskolan F6 i Stenungssund fungerar nu och hur den kan förbättras?

Vi har under hösten haft inne två lärarstudenter som har följt vårt arbete med NVC. De kommer troligen att vara klara med sitt arbete i januari/februari 2007. Nu hoppas vi att ännu en eller två studenter skulle vilja ta vid där de tidigare slutat. Det betyder att en eller två studenter tar spjärn mot det tidigare resultatet och fogar sitt arbete till det, i dialog. Viktigt är också att notera att projektet är i en utvecklingsfas och befinner sig således i ständig förändring. Det betyder att det finns mycket nytt att upptäcka och reflektera över.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.