Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-14

Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget är en kompetensförmedlare som utbildar näringslivet och den offentliga sektorn inom i huvudsak tekniska områden. Cirka 10.000 elever per år genomför kurser på 1-3 dagar vid utbildningslokalerna i Stockholm och Göteborg där även huvudkontoret finns. Inom företaget finns cirka 35 fast anställda och cirka 1000 anknutna externa föreläsare. Läs mer på http://www.sifu.se/ .

Företaget ägs av ett danskt moderbolag och vid årsskiftet 2005-2006 flyttades huvudkontoret till Göteborg. Sommaren 2006 minskades antalet anställda med cirka 15% till 35 personer. Detta har medfört att fler arbetsuppgifter lagts ut på de som arbetar kvar.

Som kompetensförmedlare med såväl interna som externa föreläsare så krävs det en slimmad och funktionell logistik för att leverera de utbildningar som kunden efterfrågar.

Föreläsarna skall ha rätt kompetens, lokaler skall fungera, kurspärmar skall tas fram och ha korrekt innehåll, deltagarna skall få sina kursbekräftelser,CRM-systemet måste vara ett funktionellt administrativt stöd...

Arbetar vi verkligen på bästa, effektivaste sätt från kundförfrågan till genomförd kurs? Var är det risk att det faller mellan stolarna? Vilka är våra akilleshälar?

Vi söker därför en processorienterad logistiker som kan reda ut samband och detaljer och ändå inte tappa fokus på helheten.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.