Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Beskriva och kvantifiera bilhandelns trafikgenerering i generella termer och jämföra denna med ett koncept för samordnad privat fordonsförsäljning.


Bakgrund
Bilhandeln genererar, liksom all detaljhandel, trafik; dels kunder som besöker försäljningsställen, dels kunder som provkör fordon. Detsamma gäller den omfattande privata försäljningen av bilar. Samordnad privat fordonsförsäljning har till viss del andra egenskaper: fordonen samlas till ett fåtal platser och tidpunkter samt förevisas via webbkamera på Internet. För mer information om bakgrunden - kontakta Privatmotormarknads Mikael Emdenborg tel 0705-409029, epost [email protected]


Arbetets innehåll
- Litteraturstudier kring olika marknaders trafikgenerering.
- Undersökning och bedömning av resemönster vid traditionell försäljning av fordon (både privat och hos återförsäljare) respektive för spekulanter som besöker en samordnad privat fordonsförsäljning.
- Att beskriva möjlig potential av reducerad trafik vid en förändring av fordonsmarknaden.
- Att föreslå lämpliga åtgärder för att påverka fordonshandeln mot en mer trafikeffektiv verksamhet.
- Att sammanställa och analysera materialet i en slutrapport.


Metod
Lämpliga metoder utformas av examensarbetaren och dennes handledare i samråd med Vägverkets kontaktperson.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.