Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-07

Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab håller för närvarande på att studera möjligheten att modernisera den senaste varianten av Carl-Custaf granatgevärssystem (M3)som funnits i tre versioner på marknaden sedan 40-talet. Trots att denna långa tid har gått sedan tillverkningsstarten finns det fortfarande en världsomfattande efterfrågan, dock ständigt med nya önskemål om dess systemegenskaper från kunder och användare. Ett lättare system är huvudkravet.

Saab har en god kännedom om vad som krävs av ett sådant här system efter alla dessa år men har också börjat anse att ett optimalt system även bör inkludera en tilltalande design, såväl för ögat som avseende ergonomi och funktioner, dvs att konstruktionen fungerar och fungerar bra är inte att betrakta som en färdig produkt. Vi ser det då som viktigt att kategorin designers involveras i projektet redan från början innan konstruktionslösningar hunnit låsas alltför mycket. Den här typen av produkter har traditionellt inte beaktat estetik särskilt mycket varför ett påvisande av fördelarna med att även inkludera detta kan vara en utmaning.

Uppgiften passar förmodligen de som har en utbildning på en instutition för innovation, design och produktutveckling eller de som har en maskinteknisk konstruktörsinriktning och intresse för design och estetiska aspekter. Systemet innehåller en mycket stor teknikbredd, många av lösningarna i våra konstruktioner ligger på teknikens allra yttersta framkant, möjlighet att få studera och använda de allra modernaste materialen som finns tillgängliga och ibland även ovanliga produktionsmetoder, avancerade analysmetoder som t.ex mikrokalorimetri vid förenlighetsundersökningar komplexa hållfasthetsutmaningar, LCC-analyser etc.

Om ett arbete leder fram till förslag till förbättringar som verkar intressanta och bedömes vara realiserbara kan eventuellt även prototyper komma att få tillverkas så att studenten får möjlighet att i samarbete med Saab genomföra hårdvaruframtagning, provplanera, testa och analysera sina ideer i praktiska försök såväl i laboratoriemiljö som i fält, t.ex. avseende hantering, ergonomi och miljötålighet. Sammanträffande med och test av utarbetade koncept kan eventuellt även komma att göras i samarbete med försvarsmakten som ofta fungerar som ett bollplank för användarsynpunkter och i fall där en kund är involverad i projektet, som dennes utvärderare. I mån av behov av hjälpmedel kan tillgång till t.ex. CAD påräknas, vi använder för närvarande Catia V5 för konstruktion, även tillgång till V4 finnes. Eventuellt kan även tillgång beredas till FEM, eller CFD-beräkningar. Ofta karaktäristeras s.k. yttre delar på ett sådant här system av möjligheten att få jobba med relativt avancerad ytmodellering. Upprättande av FMEA bör också inkluderas, såväl funktionell som konstruktions- och produktionsinriktad.

Avsikten med uppgiften är inte att den skall utmynna i helt färdiga konstruktionslösningar med ett komplett produktunderlag, till detta torde tillgänglig tid vara allför kort, det är normalt en process som sträcker sig över att antal år och involverar många människor och specialistkompetenser.

Några ingångsparametrar (det finns fler) som bör beaktas i en designlösning av en kommande modell M4 är utan rangordning:

Funktionalitet, (ett brett och något luddigt begrepp som inrymmer mycket)
Miljötålighet och kompabilitet
Buren vikt
Tyngdpunktspåverkan, såväl statisk som dynamisk
Pris, detaljkostnader, kontrollkrav, (vi tillämpar egenskapsklassificering)
LCC
Estetik, dess påverkan på kund och användare
Inbyggda funktioner / flerfunktionslösningar
Ergonomi och flexibilitet t.ex personligt inställbara funktioner. Exempel på sådana är axelstöd, grepp, benstöd, bekväm och balanserad buren börda etc.
Diskretion, kan vara t.ex att icke reflekterande material eller ytbehandlingar används, tysta funktioner, skrammel och höga smällar från t.ex lås är olämpligt
Geometriska krav, ett exempel är att omskriven cirkel runt alla utstickande delar ej får vara för stor, e

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.