Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet kan lägga grunden
till ett eget företag!

Är ni ett par entreprenörstyper som vill starta och driva eget företag?
Vill ni använda exjobbstiden till att börja bygga på affärsplattformen för verksamheten? - Är det bara en idé ni saknar?

Då kan vi hjälpa er! Vi är Institutionen för ekonomisk och industriell utvecling, Hälsans nya verktyg, Mjärdevi Business Incubator och Norrköping Science Park, NOSP Incubator. Vi erbjuder er som vill göra ett entreprenöriellt examensarbete en spännande ide, akademisk och affärsmässig coaching samt en inspirerande arbetsmiljö. Dessutom får ni 10.000 kronor (per idé) för besväret.

Lyftkläder
Bakgrund: Tunga lyft av såväl personer som utrustning är ofta förekommande inom vård och omsorg.
Såväl personal, som anhöriga/närstående och personerna själva utför lyften. Brist på utbildning för att lyfta rätt är en orsak till många förslitningsskador. Till detta bidrar också brist på hjälpmedel och miljöer som inte är anpassade för tunga lyft.

Idé: a) Särskilda arbetskläder för personal med inbyggda lyfthjälpmedel, som t ex lyftremmar.
b) Särskilda kläder/klädtillbehöver för vård- och omsorgstagare, med t ex handtag

Utvecklingsbehov: Teknisk utveckling och design av lösningar enligt a) och/eller b) ovan, med hänsyn till lyftergonomi, anpassbarhet och moderiktighet erfordras. Dessutom krävs marknadsanalyser och affärsplanering.

Kompetens som erfordras/önskas: Examensarbetet utförs lämpligen i samverkan mellan två personer med olika profiler enligt nedan. Idégivare är en grupp av personer som också har behovskunskap och kan fungera som bollplank och utprovare av utvecklad lösning.
Teknik: Kunskap om och intresse för produktutveckling, ergonomi och design.
Marknad: Kunskap om marknadsundersökning, marknadssegmentering och affärsplanering.

Hälsans nya verktyg: Denna idé har kommit fram genom inspiration och kontaktskapande verksamhet inom den regionala tillväxtsatsningen Hälsans nya verktyg, som under tio år ska göra östgötaregionen drivande i utvecklingen av individanpassade lösningar för bästa möjliga hälsa, samt inspirera till att etablera regionen som ett erkänt utvecklingscentrum för hälsa - i alla avseenden.

Ni som känner det här är vår grej! Tveka inte utan kontakta oss på nedanstående adress.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.