Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-03

Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vård och Omsorg är Sala kommuns näst största förvaltning. I verksamheten finns ca 850 anställda i ca 63 olika arbetsgrupper. Ca 1 200 salabor får service, vård och omsorg genom oss.

Uppdrag
Enheten för vård och omsorg i Sala kommun söker ett flertal studenter som kan arbeta självständigt och analytiskt med att bedöma relevanta faktorer i förvaltningens verksamhet. Vi har redan ett antal intressanta uppdrag men du är självklart välkommen med egna intressanta utvecklingsförslag. Våra förslag till uppsatsämnen:

• Resursfördelningssystem
Inom vårdsektorn har vi infört ett resursfördelningssystem som går ut på att mäta vårdtyngd och sedan fördela resurserna utifrån det. Vad blir det för konsekvens av detta? Hur upplever de anställda detta system?
• Ny arbetstidslag
Vi har börjat förbereda scheman efter ny arbetstidslag som börjar gälla 1 januari 2007. Den nya lagen innebär bl a att det måste finnas ett visst antal timmar sammanhängande dygnsvila. Vad har detta för effekt på arbetsupplägget, arbetsgruppen och arbetsmiljön?
• Öka hälsotalet
På vissa enheter har vi hög sjukfrånvaro. Vad beror det på? Vilka arbetsmiljöfaktorer kan kopplas ihop med detta? Hur påverkas en arbetsplats av hög respektive låg sjukfrånvaro? Hur kan vi förbättra detta?
• Ledarskapets inflytande i verksamheten
Vad är det för faktorer som styr en verksamhet? Hur pass stort inflytande har en ledningsgrupp? Vad har en ledningsgrupps roll och funktion för påverkan på en verksamhet?

Ämnesområden och nyckelord: Folkhälsovetenskap, social omsorg, hälsovetenskap, beteendevetenskap, sociologi, psykologi, pedagogik, hälsobokslut  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.