Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

Uppskattning av samåkningsgrad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Uppskattning av samåkningsgrad

Bakgrund
Samåkning sker nästan uteslutande spontant och i skymundan. Hur många som faktiskt samåker är okänt, även om vissa uppskattningar finns. Vägverket behöver en förnyad bild av i vilken utsträckning samåkning sker.

Arbetets innehåll
Arbetet går ut på att genomföra litteraturstudier i ämnet, beskriva olika metoder samt att göra egna uppskattningar. Resultatet ska analyseras och sammanfattas i en enkel rapport. Arbetet bör kunna göra underlag för fortsatta undersökningar.

Metod
Litteraturstudier, egna analyser.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.