Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-10

Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Solna är en av landets minsta kommuner sett till ytan. Kommunen har cirka 61 000 invånare och 63 000 arbetsplatser. 97 % av invånarna bor i flerbostadshus.

Solna stad har drygt 2 000 anställda och 50 % av verksamheten ute på entreprenad. För mer information kring Solnas organisation hänvisas till www.solna.se meny organisation.

Solna stads miljöledningssystem utgörs av Vision, Miljöpolicy, Miljöprogram, förvaltningsspecifika Miljöplaner, miljöredovisning, regelbundna revisioner samt en miljöhandbok som fungerar som informationskälla och ”regelbok”. Systemet baseras på ISO14001 men är inte fullständigt.

Nuvarande Miljöprogram 2005-2008 skall uppdateras med start hösten 2007 och inför denna uppdatering behövs en miljöutredning som identifierar stadens betydande miljöaspekter så att programmets fokusområden helt eller delvis överensstämmer med dessa.

Uppdrag
Syftet med examensarbetet är att genomföra en miljöutredning där Solna stads miljöaspekter identifieras och värderas. Uppsatsen ska rekommendera vilka av Solna stads betydande miljöaspekter som miljöarbetet bör fokuseras kring under åren 2009-2012.

Avgränsning: Utredningen innefattar samtliga av Solna stads verksamheter, även de som ligger ute på entreprenad.

Handledning bör tillhandhållas av högskolan/universitetet. Lokal handledning kommer att erbjudas av kommunens miljösamordnare/Agenda 21-samordnare.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.