Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

Databaslager för openEHR-patientjournaler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För elektroniska patientjournaler är den stora utvecklingsinriktningen att skapa patientjournaler där den lagrade informationen tolkas på samma sätt oberoende av när och var i världen patientjournalen läses. Patientjournalen ska även kunna läsas och förstås av både människor och datorapplikationer, till exempel beslutsstödssystem. Sådana patientjournaler brukar kallas semantiskt interoperabla patientjournaler.

Ett stort och globalt projekt för att skapa semantiskt interoperabla patientjournaler är openEHR, som både designar och skapar ramverk för patientjournalsystem, så kallade referensimplementationer, utifrån globala standarder och egen forskning. En central del i openEHR är att patientinformationen struktureras enligt speciella typer av mallar, så kallade ”arketyper” och ”templates”, som läses in i patientjournalsystemen när de är i drift. Mallarna har dock medfört att openEHR använder komplicerade datastrukturer för att lagra patientjournalinformationen. Datastrukturerna är redan designade och implementerade, men hur de ska lagras i databaser har inte fått någon slutgiltig lösning än.

Arbetet består av tre delar:
1) Skapa en svit av testfrågor till openEHR-databaslager som testar prestandan.
2) Designa och implementera två eller flera databaslager utifrån openEHR:s design och implementation i Java.
3) Utvärdera de skapade databaslagren med hjälp av sviten av testfrågor.

Prestanda för både databasfrågor som rör en enstaka patients journal och databasfrågor som rör en stor populations patienters journaler är intressanta att utvärdera. Åtminstone ett databaslager bör vara designat för och implementerat i en relationsdatabashanterare.

Mer information om openEHR finns på webbplatsen http://www.openehr.org/ och grundläggande information om databaslager för openEHR-patientjournaler finns i openEHR Persistence Design Notes som är tillgänglig via http://www.openehr.org/FAQs/t_persistence_notes.htm.

Arbetet är främst tänkt att utföras som två examensarbeten med vardera två studenter per examensarbete. Studenterna bör läsa till civilingenjör i datateknik, civilingenjör i informationsteknologi, magister i datavetenskap eller motsvarande utbildning. Kunskaper i medicinsk informatik är meriterande och kunskaper i svenska, engelska och databashantering nödvändiga.

Examensarbetet kommer att utföras vid forskningsgruppen Medicinsk informatik, som tillhör Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Andra aktörer inom openEHR och svensk hälso- och sjukvård kommer även att vara inblandade för att bistå inom sina respektive områden.

Institutionen för medicinsk teknik är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Verksamheten inriktas på områden som datorbaserade kunskapssystem, bilddiagnostik, modellbeskrivningar av fysiologi, icke-invasiva diagnosmetoder och optiska metoder inom medicinen. Forskningen präglas till stor del av den tvärvetenskapliga miljön vid Linköping universitet. Institutionens hemsida finns på adressen http://www.imt.liu.se/.

Sista ansökningsdag är 11/2.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.