Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avfall Sverige (tidigare RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen) är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfall och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Avfall Sverige representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU. Avfall Sverige bevakar allt som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Föreningen utreder också branschens framtida problem och möjligheter samt utvecklar ny teknik.

Vid insamling av matavfall kan olika arter av mögel bildas. Detta mögel frigörs vid tömning av kärlen i form av ett organiskt damm. Renhållningspersonalen utsätts för dammet vid hantering av kärlet. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska ohälsa i arbetet förebyggas och riskerna i arbetet utredas för att uppnå en hälsosam miljö.
De frågor som en fördjupad studie väntas ge svar på är:
- Hur stor är risken för negativa hälsoeffekter för renhållningspersonal som arbetar med separat insamling av matavfall?
- Kan arbetsmiljön förbättras för renhållningspersonalen som samlar in matavfall separat så att de inte utsätts för mögeldammet?
Examensarbetet består av två delmoment, en litteraturstudie och en fältstudie.

Litteraturstudie
Del ett i examensarbetet är att göra en grundlig litteratursammanställning utifrån bland annat tidigare genomförda utredningar i ämnet. Utifrån denna studie genomförs du en analys för att besvara frågeställningarna. Till din hjälp med att analysera resultaten kommer du att ha expertis inom till exempel yrkesmedicin, representanter från Arbetsmiljöverket m.fl.

Fältstudie
Del två i examensarbetet är en studie vars syfte är att lyfta fram goda och mindre goda exempel från insamlingsmiljön för matavfall. Studien görs för att försöka förbättra arbetsmiljön för renhållningspersonalen. Studien genomförs genom att du åker runt och genomför intervjuer med anställda i berörda kommuner, både med chaufförer och kontorspersonal. I denna studie ingår även att om möjligt, svara på frågorna om hur förekomsten av mögel kan minska och vad ev. skillnader i förekomsten av mögel mellan kommunerna beror på.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.