Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Shore Safety A-Miljö AB har varit verksamt i mer än 30 år med tillverkning och marknadsföring av utrustning för vattenlivräddning.

Verksamheten har vuxit fram ur Göteborgs Hamns arbete med vattensäkerhet. Huvudprodukter är livräddningsstegar, hakar, livflottar på ställning, kättinglejdare och ett nytt system för proffesionell användning den sk. livlyften.

Affärsidén är ”Vår mission”
Vår mission är att verka för säkerhet vid vatten. Det gör vi genom att minska risken för drunkningsolyckor med utrustning för vattenlivräddning, tillgänglig för allmänheten. Vi utvecklar, tillverkar och direktlevererar denna specialutrustning till ansvariga för anläggningar vid vatten. Vår utrustning uppfyller nationella krav, har högsta kvalité till lägsta möjliga pris. Läs mer om verksamheten på VÅR HEMSIDA: http://www.shoresafety.se

Frågeställning:
Bebyggda kajanläggningar, samlingsplatser i tätort vid vatten:
En marknadsundersökning som ger svar på frågan i vilken omfattning man beaktar vattensäkerhet i kommunens Handlingsplan till skydd mot olyckor (lagkrav enligt den nya Lagen om skydd mot olyckor 3 Kap. § 3 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030778.htm ), konkret vilka åtgärder man vidtagit, vilka normer, praxis eller rekommendationer man följer för att hindra eller motverka risk för vattenolyckor.

Organisation och metodik man valt för att säkerställa uthållig säkerhet vid vatten.

MARKNADSUNDERSÖKNINGEN LÄMPAR SIG FÖR TVÅ STUDENTER.
Resultatet kommer att utgöra ett viktigt underlag för sammanställningen av vår nyligen reviderade affärsplan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.