Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-31

Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete är uppdelat i två huvuddelar, en programmatisk del och en med inrikting mot användarvänlighet och människa-dator interaktion (MDI). Därför är exjobbet lämpligt att utföras av två studenter, civilingenjörer i Medieteknik eller Datateknik i nära samarbete.

.NET WebServices
Denna del av examensarbetet innefattar en omfattande analys av vad som är best practice för att integrera COM-applikationer mot Microsoft .NET Framework.

- Hur fungerar teknologierna?
- Vilka verktyg finns att tillgå?
- Vilka fallgropar bör man tänka på (ADO vs ADO.NET, eventhantering, prestanda etc.)?

Därefter ska ett nytt gränssnitt som interagerar mot COM-applikationens API designas och implementeras med hjälp av Microsoft Visual C# och .NET WebServices.
Du som examensarbetare får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i dessa teknologier och samtidigt utnyttja dina färdigheter inom kravspecificering, systemdesign, implementation, testning och installation.

ASP.NET - Webbgränssnitt för stationära och handhållna enheter
Delmomentet omfattar att utvärdera befintliga teknologier för utformning och implementation av webbgränssnitt som fungerar både på små skärmar i handhållna enheter (handdatorer, telefoner, Tablet PC etc.) samt i vanliga webbläsare. Därefter tas ett antal prototyper till användargränssnitt fram och testas mot ett urval av kunder för att bedöma vilken metod som användarna uppfattar som mest användarvänlig. Därefter ska användargränssnittet integreras med hjälp av ASP.NET mot .NET WebService-gränssnittet beskrivet ovan.

- Vilka teknologier (ASP.NET WebControls, CSS, DHTML, AJAX, XML, XSL) ska användas för att fungera för samtliga enheter?
- Vad förväntar sig användaren att kunna utföra via sin handdator/telefon?
- Hur vill användaren arbeta?

Här får du som examensarbetare chans att använda dina kunskaper i design av användargränssnitt och interaktion mellan människa och dator samt möjlighet att få utlopp för din kreativitet i färg och form. Innovativa men funktionella idéer uppmuntras.

Examensarbetet utförs under en period av 20 veckor per examensarbetare. Aretics önskar starta detta examensarbete snarast.

Om Aretics
Aretics har utvecklat och sålt underhållssystem sedan 1989.
Vår målsättning är att utveckla användarvänliga, kompetenta och flexibla standardsystem med den yttersta slutanvändaren i fokus.
Den som köper ett system från Aretics förvissar sig samtidigt om att han har valt ett system som kommer att fortsätta utvecklas med nya funktioner och med anpassningar till nya krav och teknologier.
Läs mer om oss och vår produkt Tekla™ Maintenance på vår hemsida www.aretics.se.

Aretics är det grekiska ordet för väl fungerande.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.