Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Varumärkesmätning av Sveriges mest designade golvvärme

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Thermotech Scandinavia Ab är en av Sveriges ledande leverantörer av vattenburna golvvärmesystem. De senaste åren har vi fokuserat på design av både produkter och tjänster. Produkterna har genomgått designstudier och industriella designers har lagt sin hand vid utvecklingen. Marknadsföringen har fokuserat på att det skall vara enkelt att göra en snygg installation - kärnvärdena service, funktion och kvalitet har trumpetats ut - både internt och externt.

Arbetet har pågått i drygt 2 år och det skulle vara intressant att se hur väl det tagits emot/slagit igenom på marknaden och vad som inte har blivit tydligt samt om det finns något som skulle kunna förbättras.

Vi ser möjligheten att genomföra urval ur existerande kundregister samt branschregister - slumpvis via enkät, telefon eller skriftlig - för att mäta varumärket. Detta kan endera göra för VVS entreprenörer/installatörer och/eller husfabrikanter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.