Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-14

Nöjd kundindex-analys (NKI)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svea VAT Adviser hjälper svenska företag (främst storindustrin) att hantera utländsk moms. Företaget är ett helägt dotterbolag inom Svea Ekonomi Koncernen. Bland kunderna hittar man många av Sveriges största företag.Läs mer på http://www.vatadviser.se/

En NKI analys behöver göras för att klargöra hur nöjda företagets kunder är inklusive klargörande kring eventuell brister i tjänsten. Uppgiften går ut på att analysera kundernas status, hitta vad som är bra och vad som kunden eventuellt saknar.

NKI skall genomföras från förberedande analys till färdig rapport.

Bolaget arbetar inom två olika tjänsteområden som behöver analyseras var för sig och med kunder graderade från A-C även de bör analyseras per kundgrupp.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.