Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-15

Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bolag: IKEA of Sweden AB, Seating & Reclining
Ort: Älmhult
Område: Logistik
Omfattning: 20 p

Bakgrund
IKEA of Sweden AB i Älmhult utvecklar och gör IKEAs sortiment tillgängligt för varuhus och kunder världen över. IKEA of Sweden har 10 affärsområden och 4 kompetens områden. Affärsområdet Seating & Reclining köper in en typ av lädersoffor, ”IKEA leather collection program” från endast en leverantör i Rumänien. Sofforna säljs på kundorder och sofforna distribueras hela vägen hem till kunden. Idag är hanteringen av dessa soffor ineffektiv, skadade produkter är ett dilemma och förpackningarna är inte tillräckligt bra för att möta IKEAs krav.

Syfte
Syftet med flödesanalysen är att kartlägga alla aktiviteter från en leverantör till slutkund. Med denna information vill vi analysera den nuvarande situationen avseende distribution, kvalitet och hantering. Det är viktigt att vi får förslag på hur upplägget i framtiden bör se ut för att få en så fördelaktig distribution och hantering som möjligt genom hela IKEAs försörjningskedja.

Uppgiftsbeskrivning
• Kartlägg alla aktiviteter från den Rumänska sofftillverkaren
till slutkunder på den tyska och svenska säljmarknaden.
• Mät och värdera aktiviteternas effektivitet.
• Resultaten skall innehålla fördelaktiga lösningsförslag för
distribution och hantering av lädersoffor.
• Utvärdering och eventuellt förslag på ny förpackningslösning
enligt IKEA:s standard för förpackningar och enhetslaster.

Kravspecifikation:
Vi söker två studenter som ska skriva sin uppsats om 20 poäng under våren. Ni bör ha relevant utbildning inom exempelvis logistik eller likvärdigt. Undersökningen kommer att utföras på IKEA of Sweden i Älmhult samt resor till Rumänien, Tyskland och runt i Sverige kommer att bli aktuella. Vi vill att ni börjar slutet av februari och uppdraget ska vara helt klart runt den 31 maj 2007.

Kontaktinformation:
Ställföreträdande TQE chef Björn Mathiasen
Telefon: 0476-58 75 42
Mail: [email protected]

Ansökning sker genom att lägga in CV och personligt brev via IKEA:s rekryteringsverktyg. Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.