Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-14

Examensarbete – Karakterisering av Kvantbrunns termistorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Acreo utvecklar tillsammans med KTH en ny typ av infraröd detektor för användning i bland an-nat krockvarningssystem. Detektorn är en så kallad bolometer där IR strålningen värmer upp utetsade pixelelement. Dessa tillverkas med MEMS teknik och har god termisk isolering. Temperatu-ren på varje pixel mäts med hjälp integrerade termistorer. Utläsning sker med den CMOS krets som ingår i detektorn.

För att få en känslig detektor behövs ett termistor material med hög temperaturkoefficient men med lågt brus. Vi använder ett kiselbaserat kvantbrunnsmaterial som består av tunna SiGe skikt inbäddade i Si. Med epitaxiell odling (d v s materialet byggs upp atomlager för atomlager t ex i MOVPE, MBE...) fås ett monokristallint material, som inte innehåller korngränser och därmed ger upphov till mycket lågt brus.

Examensarbetet skall studera hur materialet påverkas vid användning under stora temperaturväxlingar (-50 och +80 C) för att utvärdera om produktifiering är realiserbart. Arbetet består av 3 huvudelar:

1. Färdigställa och/eller anpassa mätuppställning.

2. Karakterisera & analysera prover med olika kvantbrunnsdesign av termistormaterial med avseende på dess temperatur koefficient- (TCR) och brus egenskaper.

3. Utvärdera materialets temperaturtålighet genom att värmebehandla vid mycket höga temperaturer


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.