Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-20

Stresshantering och kommunikationseffektivisering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Styrelsen för Studentkåren i Skövde erbjuder en möjlighet att utföra sitt examensarbete genom oss. Vi har främst två olika aspekter av problem vilka vi skulle glädjas av att hantera i samarbete med en student och dennes examensarbete. Dessa är stresshantering och kommunikationseffektivisering. Detta är preliminär information och lite bakgrund, vilket kan omformas i samverkan oss emellan. Kanske ser du problemet ur en annan relevant synvinkel eller ur ett perspektiv av ett annat ämne än vad vi nämnt?Bakgrund
Styrelsen för Studentkåren i Skövde har delvis arvoderade medlemmar och delvis ideellt arbetande medlemmar. Den sittande styrelsen, liksom föregående styrelser, har upplevt direkta problem med både den höga stressnivån och även problem med kommunikationen inom styrelsen.
Den höga stressnivån kan grunda sig i många olika saker, och den har tidigare lett till att styrelsemedlemmar faktiskt har bränt ut sig. Orsaken tros ligga inom de organisatoriska aspekterna. Detta är givetvis ett problem vilket måste hanteras. Styrelsen behöver hela och friska medlemmar, och de bör dessutom föregå med gott exempel för hur en hälsosam styrelse bör arbeta, eftersom Studentkåren består av flera styrelser.
Den bristande kommunikationen inom styrelsen leder till att styrelsen lite för enkelt blir indelat i två läger, de arvoderade som ses på kontoret dagligen och de ideella som kommer in till kontoret på oregelbunden basis. Detta har lett till att exempelvis ledamöterna hamnar utanför informationsmässigt, men också, exempelvis, att de arvoderade inte använder möjligheten att delegera uppdrag. Den bristande kommunikationen leder till frustration bland styrelsens medlemmar och orsakar ineffektivitet.

Syfte
Effektivisera styrelsens arbetsformer.

Mål
• Att identifiera orsakerna till den höga stressnivån, samt att ta fram rekommendationer för att hantera dessa.
• Att identifiera orsakerna till den dåliga kommunikationen inom styrelsen, samt att ta fram rekommendationer för att hantera dessa.

Vision
En effektiv och samkörd styrelse, befriad från negativ stress, som jobbar med arbetsglädje.

Organisation
Styrelsen för Studentkåren i Skövde.

Ämne
Organisation, kommunikation, stresshantering.

Övrigt
En av studentkårens personal, en anställd som inte sitter i styrelsen, kommer även att stå till förfogande som kontaktperson under examensarbetet. Denna person känner till verksamhetens problematik.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.