Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-27

Prognosmodell för ärendeinflöde. Kösimulering utifrån befintligt databasmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten finns ett behov att på ett mer förfinat sätt prognostisera omfattningen på en viss del av verksamheten, de s k rättspsykiatriska undersökningarna. En rättspsykiatrisk undersökning föregås som regel av en mindre undersökning vars primära syfte är att bedöma behovet av en stor undersökning. En viss andel av de mindre undersökningarna förordar en större undersökning som efter domstolsbeslut sedan genomförs av Rättsmedicinalverket. Trång sektor utgörs av antalet tillgängliga utrednings-team samt tillgången på utredningsplatser. Genom en bättre prognosmodell beträffande inströmningen av beställningar av stora undersökningar skulle en effektivare resursanvändning kunna åstadkommas.
Prognos-sikten bör ligga på 2-3 månader. Statistiskt dataunderlag finns i databaser och utifrån dessa skulle underlag för kö-teoretiska sannolikhetsberäkningar och simuleringar kunna göras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.