Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-22

Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat genom att kombinera konst, design och teknologi. Institutet består av olika forskningsgrupper som vi kallar studior. Varje studio har en unik inriktning där vi genom en blandning av människor från olika discipliner skapar nya former av resultat och nya sätt att arbeta. Exempel på studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv film ungdomskultur och lärande. I Eskilstuna är vår forskningsinriktning energi och hållbar utveckling.

Läs gärna mer på http://www.tii.se/power/

Målet med projektet är att ta fram en fungerande prototyp av en display som ska visualisera energianvändingen i ett hem. Energimätaren finns redan och skickar data trådlöst till en databas. Energidisplayen hämtar informationen och visualiserar den för användaren direkt och lättförståeligt. Apparaten använder trådlös komunikation och visar informationen grafiskt på en display. I projektet ingår att hitta lämpliga tekniska lösningar och implementationer.

Prototypen tas fram i sammarbete med projektets designer och interaktionsdesigner.

Följande egenskaper är meriterande.

•Kunskaper inom elektronikkonstruktion för att bygga teknikplattformar.

•Programmera microchip som till exempel PIC mm. Du bestämmer och implementerar den tekniska lösning som du finner bäst lämpad.

•Det är också bra om du är självständig och gillar att jobba med människor med olika bakgrund och utbildning. Du kommer att vara experten på ditt område.


Bakgrund:
Forskningsprojektet AWARE bedrivs inom den tvärdisciplinära forskargruppen Power vid Interactive Institute AB, i samarbete med Stiftelsen Svensk industridesign (SVID). Projektet finansieras av Energi, IT och designprogrammet vid Energimyndigheten (STEM).

Projektets syfte är att undersöka hur man med hjälp av interaktions- och produktdesign av hushållsapparater kan uppmärksamma energianvändningen i hemmet samt stödja konsumenter till en medveten energianvändning.

Vår ansats är att människors energianvändning i hemmet måste studeras utifrån ett helhetsperspektiv där man tar hänsyn till både människors livsstil och sammanhang såväl som till producenterna av hushållsapparater och elleverantörer, dvs. elbolagen.

Vi arbetar med användarcentrerade kvalitativa metoder där design och framtagning av koncept och prototyper är en viktig del i den undersökande processen.

Examensarbetet kan även utföras i Stockholm! Adress: Interactive Insitute, Linnegatan 89b, 104 50 Stockhom.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.