Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
INLEDNING
Medius hjälper sina kunder att effektivisera processer med hjälp av IT. Detta sker genom rollen som oberoende rådgivare runt affärssystem, egna produkter i form av en egenutvecklad plattform för elektronisk ärendehantering kallad Medius Flow, samt skräddarsydda applikationsutvecklingsprojekt motkundspecifika krav.
Medius bedriver verksamhet i Linköping och Stockholm och har lokal
representation på båda orter. Huvudkontoret ligger i Linköping.
Medius ledord är kvalitet, enkelhet och närhet, såväl internt som externt.

MEDIUS FLOW
Medius Flow är en webbaserad ärendehanteringsapplikation för elektronisk distribution av alla slags ärenden. Medius Flow är uppbyggt så att arbetsflöden enkelt kan definieras med villkor, ärendestatus och behörighet. I applikationen finns ett antal möjligheter till uppföljning, tex. följa ärendets gång, plocka fram transaktionshistorik eller följa upp kostnader för vissa typer av ärenden.
Genom hela kedjan loggas åtgärder och användaren kan knyta kommentarer till varje ärende.

Det finns en mängd olika tillämpningsområden för Medius Flow. Exempel på ärenden som Medius Flow redan idag används för är leverantörsfakturor, revisionsrapporter, order-/konstruktionsändringar, reklamationer och avvikelser.

I dagsläget (november 2006) finns Medius Flow installerat hos ett 40-tal kunder runt om i hela landet.

EXAMENSARBETE
I dagsläget är Medius Flow uppbyggd runt en egenutvecklad workflowmotor som sköter all hantering och distribution av ärenden. I version 3.0 av .NET Framework lanserar dock Microsoft en egen plattform för utveckling av ärendebaserade applikationer, kallad Windows Workflow Foundation (WWF).

Exemensarbetet syftar till att utarbeta och realisera en strategi för att ersätta Medius Flow workflowmotor med WWF. Följande punkter bör belysas i examensarbetet:
· Genomgång av nuvarande workflowmotor och WWF
· Kartläggning av likheter och skillnader mellan dessa
· Utarbetande av en strategi för migrering till WWF. Här bör bl.a. följande tas i beaktning:
o Effektivitet/prestanda.
o Generalitet. Medius Flow workflowmotor har en mycket generell
uppbyggnad, vilken bl. a. medför att det är enkelt att justera och
komplettera flöden hos kunden, utan att behöva kompilera om
hela applikationen.
o Möjlighet att återanvända de flöden som i dag finns definierade i
Medius Flow
· Genomföra migreringen i Medius Flow

UPPLÄGG
Nedan beskrivs ett förslag till upplägg av examensarbetet. En slutgiltig
aktivitetsplan tas gemensamt fram av Medius och exemensarbetarna under
arbetets första fas.
· Kunskapinhämtning/förstudie
o Sätta sig in i Medius Flow
o Sätta sig in i Medius Flow workflowmotor
o Sätta sig in i Windows Workflow Foundation
o Definition av uppgiften
o Avgränsningar
o Tidplan
· Utarbetende av lösningsförslag
o Skillnader och likheter mellan Medius Flow workflowmotor och WWF.
o Ta fram och värdera olika migreringsstrategier
o Val och motivering av strategi
· Genomförande
o Införande av WWF i Medius Flow
o Verifiering av ovanstående
o Dokumentation
· Framtagande av exjobbsrapport

TEKNIK
Medius Flow är en webbaserad applikation byggd i Microsoftmiljö. Det är en fördel om man har kännedom om någon/några av de ingående komponenterna:
· Microsoft .NET-arkitekturen
· Microsoft IIS Server som webbserver
· Microsoft SQL Server som databasserver
· Microsoft Visual Studio .NET som utvecklingsmiljö

Som programspråk änvänds främst Visual Basic .NET men det är inget som
hindrar att hela eller delar av examensarbetet utförs i ett annat språk kompatibelt med .NET (exempelvis C#), dock under förutsättning att resultatet kan integreras med Medius Flow utan problem.

UTBILDNING
Vi söker i första hand studenter från C- eller D-programmen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.