Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-30

Kreativ produktveckling och effektivisering för bro och vägräcken (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Asoma AB är ett stabilt familjeföretag med långa anor. Företaget grundades 1950. Asoma är idag en av de ledande aktörerna inom sitt marknadssegment som är tillverkning av bro och vägräcken. Den kunskap och erfarenhet som byggts upp under årens lopp utgör, tillsammans med höga krav på kvalitet, grunden för företagets verksamhet och fortsatta utveckling.

Just nu har vi ett behov över att analysera vår nuvarande situation avseende produktion, logistik och kvalitet.

Uppgift och tänkbara frågeställningar är:

• Kartlägga våra produkter, vår produktion och dess effektiviserings och utvecklingsbehov

• Nyckeltal och kvalitet: Hur mäter vi och värderar utfall och orderingång och framgång?

• Resultaten skall innehålla lösningsförslag för möjliga förbättringar kopplat till vår
logistik: från inköp, konstruktion till tillverkning och montering. Vad kan effektiviseras?

• Utvärdering och eventuellt förslag på nya förbättrade och utvecklade produkter – kopplat till materialteknik och kvalitetsaspekter


Vi tar därför gärna emot kreativa och innovativa studenter som vill göra uppsatser eller examensarbeten. Du bör ha relevant utbildning inom exempelvis produktion, produktutveckling och logistik eller likvärdigt.
Kom gärna med egna förslag på frågeställning och problemområden som kan vara av intresse för både Dig och oss, och passar in i den utbildning du läser. Stäm gärna av dina frågeställningar med din handledare eller lärare på högskolan innan du kontaktar oss.

http://www.asoma.se/  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.