Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-31

Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Asoma AB är ett stabilt familjeföretag med långa anor. Företaget grundades 1950. Asoma är idag en av de ledande aktörerna inom sitt marknadssegment som är tillverkning av bro och vägräcken. Den kunskap och erfarenhet som byggts upp under årens lopp utgör, tillsammans med höga krav på kvalitet, grunden för företagets verksamhet och fortsatta utveckling. Just nu har vi ett behov över att analysera vår nuvarande situation avseende våra kunders uppfattning om våra produkter

Uppgift och tänkbara frågeställningar är:

* Kartlägga uppfattning av våra produkter, vi strävar efter att ha en hög kvalitet men uppfattas vi som prismässigt attraktiva?

* Hur upplever man vårt företag hos våra kunder? Hur är vi positionerade på marknaden?

* Konkurrensanalys. Hur värderar man oss jämfört med våra kunder?

* Hur ser man på vårt presentations material. Vad förmedlar t ex vår webbsida?

* Resultatet skall innehålla lösningsförslag för möjliga förbättringar i vår industriella marknadsföring, samt innehålla en kundundersökning

Vi tar därför gärna emot studenter som vill göra uppsatser eller examensarbeten. Du bör ha relevant utbildning inom t ex ekonomi, marknadsföring, informationsdesign

Kom gärna med egna förslag på frågeställning och problemområden som kan vara av intresse för både Dig och oss, och passar in i den utbildning du läser. Stäm gärna av dina frågeställningar med din handledare eller lärare på högskolan innan du kontaktar oss.


http://www.asoma.se/  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.