Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Erasteel är världens ledande tillverkare inom sitt specialområde vilket är snabbstål. Erasteel Kloster AB är den svenska del som ingår i Erasteel S.A. vilket är en del av den franska Eramet-koncernen med ca 13.500 anställda över hela världen inom stål, mangan och nickel produktion.

Erasteel Kloster AB producerar snabbståls- och pulvermetallurgiska produkter och finns på tre orter i Sverige - Söderfors, Långshyttan och Vikmanshyttan. Antalet anställda i Sverige är ca 500. Omsättningen för Erasteel Kloster är drygt 1 miljard kr och exporten utgör cirka 90 %.

Vi söker nu till Stab Teknik – Kvalitet och Miljö: två examensarbetare!

MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark
Erasteel Kloster AB i Söderfors ska undersöka sin industrimark med den s.k. MIFO - metodiken fas 1 grundad på Naturvårdsverkets rapport 4918 (metodik för inventering av förorenade områden). I Söderfors har det bedrivits järn- och stålframställning sedan år 1676 då man började göra ankare, genom åren har det förekommit många olika processer för olika typer av järn och stål. För att enhetligt kunna göra en samlad bedömning av föroreningssituationen finns i MIFO-modellen olika
blanketter som hjälpmedel. Arbetet innebär bl a att göra en objekts- och branschidentifiering. Därefter följer uppgiftsinsamling, till exempel via intervjuer, arkiv- och kartstudier och platsbesök.

Miljöutredning
Detta examensarbete ”Miljöutredning” är en del av vårt miljöarbete och syftar till att vara första steget i en process för introduktion av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Tanken med miljöutredningen är att ge en nulägesbeskrivning av Erasteel Kloster ABs aktiviteter, verksamheter och tjänster som påverkar miljön mest och identifiera de miljöaspekter som finns. Erasteel Kloster AB har tre verksamhetsorter; Söderfors, Långshyttan och Vikmanshyttan. Miljöutredningen innefattar alla dessa tre. Erasteel Kloster AB tillverkar snabbstål i form av stång, tråd och band. I Söderfors med metallurgi,stångprodukter och pulvermetallurgiska produkter. I Långshyttan med valsning av tråd och varmvalsade band. I Vikmanshyttan med kallvalsade bandprodukter och bimetall. Geografiskt område: Söderfors, Långshyttan, Vikmanshyttan

Är du intresserad hör av dig snarast dock senast 15 februari


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.