Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-02

Varför nådde jag inte till godkändnivå?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lövgärdet är en stadsdel i norra Göteborg med invånare från många delar av världen.

I stadsdelen finns sex förskolor, två skolor för de yngre skolbarnen (F-3 och F-5) och en skola för de äldre eleverna (5-9) där de allra flesta Lövgärdesbarn avslutar sin tid i grundskolan. Flera barn når inte upp till godkändnivån i svenska/svenska2 och matematik i år 8 och år 9. Vi vill veta varför!

Vad är det som gör att en elev inte klarar godkändnivån?

Var, i utbildningstiden från förskola till de senare åren i grundskolan, hade barnet/eleven behövt mer stöd?

Vad kunde vi i förskolan och/eller de tidigare skolåren hjälpt barnet/eleven med?

Vi vill också veta vad som eleven/barnet upplevt som bra, var fick han/hon den hjälp som behövdes, var upplevde barnet/eleven att här lärde jag mig mycket!. Vi tänker oss djupintervjuer av 3-4 elever som nu går i år 9, eller 8, och som har gått i både förskola och skola i Lövgärdet, deras föräldrar och deras tidigare lärare. Det kan vara några elever som riskerar att inte nå godkändnivån men också elever som blir godkända.

På http://www.gunnared.goteborg.se/ kan du läsa mer om SDF Gunnared och skolorna och förskolorna i Lövgärdet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.