Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-02

Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lövgärdet är en stadsdel i norra Göteborg med invånare från många delar av världen. I stadsdelen finns sex förskolor, två skolor för de yngre skolbarnen (F-3 och F-5) och en skola för de äldre eleverna (5-9) där de allra flesta Lövgärdesbarn avslutar sin tid i grundskolan.

Vi vet att vi har alltför många elever som inte kan lösa alla delproven i nationella provet i svenska för år fem med godkänt resultat.

Vi vill undersöka om det finns ett mönster. Är det något eller några områden som är särskilt svåra för våra elever?

Om det visar sig att det är så:

Hur ska vi arbeta med barnens svenska/språkinlärning i de tidigare skolåren och i förskolan för att fler barn ska få bättre kunskaper i svenska?

På http://www.gunnared.goteborg.se/ kan du läsa mer om SDF Gunnared och skolorna och förskolorna i Lövgärdet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.