Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-02

Var med och stärk Silverhälsans varumärke och grafiska profil.(AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord
Informationsdesign, informationshantering, innovationsteknik, grafisk profil, varumärke, användargränssnitt, datasäkerhet, datorkommunikation, datorstödd konstruktion, informatik, informationsteknik, internet, webbdesign, webbteknik, bild, foto, grafik

Bakgrund
Silverhälsan består av främst företagshälsovård, men även privatvård. Vi hjälper företag, organisationer och deras anställda att påverka sin arbetsmiljö positivt. Våra tjänsteområden är förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete, behandlingar och rehabilitering. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att tillhandahålla en attraktiv arbetsplats, att hushålla med sin personal, samt att leva upp till lagar och regler på rehabiliterings- och arbetsmiljöområdet. Vi erbjuder en kundstyrd verksamhet, som grundar sig på kundens behov av stöd i arbetet med att uppnå fastställda arbetsmiljö-, verksamhets- och personalpolitiska mål. Vi har samtliga i företagshälsovård ingående kompetenser, antingen i form av egen anställd personal eller inhyrda konsulter. Vi arbetar med områdena nulägesanalyser, arbetsmiljöförbättringar, friskvård, arbetsorganisation, rehabilitering, utbildningar, psykosocial arbetsmiljö samt arbetsmiljöarbete/yttre miljö.

Uppdrag
Vi vill stärka och utveckla Silverhälsans varumärke och vår grafiska profil rörande bland annat layout, kundkommunikation, informationsmaterial och en ny hemsida. Vi söker en eller ett flertal studenter som kan komma med förbättringsförslag samt idéer gällande områden inom det ovan nämnda, i samband med ett examensarbete/magisterarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.