Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-12

Koppla bilder till ett mobilt passagesystem (Ljudal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Obs! För alla examensarbetare i Ljusdal erbjuder Clara Vallis gratis boende, och i rimlig omfattning kostnadsersättning för resor till och från studieorten se http://www.claravallis.com
------------------------------------------------------------------------------

Uppgiften handlar om att modifiera ett befintligt mobilt passagesystem, för att också kunna fånga bilder av det utpasserande fordonets last och koppla bilden till den post i databasen som registrerades vid utpassagen.

En fungerande prototyp ska utvecklas, vilket också innefattar en ny modul/ny lösning för styrningen av själva bommen.

Bakgrund:

Företaget Wallbergs Åkeri AB har genom ett tidigare examensarbete utvecklat en passagekontroll för fordon till och från berg- och grustäkter. Nu har det kommit önskemål om att kunna koppla bilder på fordonen vid utpassage till den post i databasen som fordonet registrerade vid utpassagen - detta för att kunna göra stickprov på att man angett samma artikel vid registreringen som man faktiskt har lastat.

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget handlar om välja ut och föreslå en lämplig kamera/webbkamera/ övervakningskamera som tål utomhusmiljö, samt fungerar väl i mörker. Eftersom det redan finns ett registreringsprogram, ska du i detta projekt också utveckla en programmodul som har en funktion för att ta emot en signal från det befintliga programmet att ett kort ska tas av utpasserande fordon, samt att modulen returnerar själva bilden eller sökvägen till bilden till befintlig databas.

I uppgiften ingår också att utveckla en annan lösning för att skicka ut signal från PCn till bommen i passagesystemet att den skall öppnas. Till detta behöver du hitta ett lämpligt instickskort, eller att man via USB-porten skickar en signal. I befintligt system skickas den via parallellporten, men den lösningen fungerar inte med i PC med Windows XP-Service Pack 2.

Slutligen ska ni utveckla en prototyp för att testa funktionen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.