Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

GreenIT skall bli klimatneutral

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GreenIT AB har bestämt sig för att bli klimatneutral.

Vi söker därför en student/exjobbare som är intresserade att göra ett exjobb eller liknande om detta.


Klimatneutralt företag – men hur?

Allt fler företag vill bidra till att hejda klimatförändringarna. De ser systematiskt över sin energianvändning, sina transporter och sina inköp i syfte att minska sin klimatpåverkan. Men ledande klimatföretag vill gå längre. Idag kan företag ta ansvar även för de utsläpp som kvarstår efter genomförda åtgärder.

Ett handlingsprogram för klimatneutralitet syftar till stärkt miljö- och hållbarhetsprofil. Det ger verksamheten en effektiv kommunikationsplattform.

Visionen är att näringsliv och organisationer verkar utan klimatpåverkande utsläpp. Ett program för klimatneutralitet hjälper oss på vägen dit. Det ger en systematik för att beräkna och successivt eliminera utsläppen av växthusgaser.

Beräkning av verksamhetens utsläpp är grunden för ett effektivt klimatarbete med riktiga prioriteringar. Ett transparent och robust beräkningssystem möjliggör för uppföljning och jämförelser.

Åtgärder ska sättas in där de är som mest effektiva. En översyn av åtgärder inom väsentliga utsläppskällor som transporter och fastigheter är viktigt för klimatet och lönsamt för företaget.
För de flesta kommer det att ta tid att minska utsläppen ner till noll. Tills dess kan företaget komplettera klimatarbetet genom att kompensera för de utsläpp som trots allt sker. På så sätt kan företaget redan idag ta ett mer heltäckande ansvar för sin klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp får ett pris och omställningsprocessen underlättas.

Kompensation kan ske genom att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Som en del av genomförandet av Kyotoprotokollet drivs projekt som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Projekten uppfyller krav uppställda av FN.

Den snabba globala temperaturhöjningen som sker orsakas till stor del av förbränning av fossila bränslen. Därför prioriteras projekt som leder till effektivare energianvändning eller övergång till förnybar energi.

Ett program för klimatneutralitet ger mätbara miljöeffekter i den egna verksamheten och i kompensationsprojektet

Tanken är att du deltar i workshops där du får lära dig att beräkna föetagets koldioxidutsläpp. Alla deltagare får ett effektivt verktyg för att kartlägga och beräkna verksamhetens koldioxidutsläpp. Rådgivning avseende åtgärder som spar energi och kostnader. Presentation av kompensationsprojekt som deltagarna kan investera i.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.