Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-06

Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem

Bakgrund: Vid simulering av olika strömningsfält är valet av randvillkor mycket väsentligt för vilken lösning som erhålls. Valet av randvillkor blir speciellt signifikant när simuleringen gäller flerfas-strömning. I detta examensarbete vill vi att konsekvensen av valet av väggfunktion på enkla flödesfält undersöks.

Testerna utförs med hjälp av Ansys-CFX, egen Matlab kod, alt Femlab.

Uppgift: Testa och undersöka inverkan av olika typer av randvillkor vad gäller t.ex. tryckfall och hastighetsprofil i olika geometrier (kanaler, spalter etc.).

Kvalifikationskrav: Civilingenjör Teknisk fysik, Farkost- eller Maskinteknik (strömningsteknik, alt numerisk beräkningsteknik).

Enhet: Metso Paper, Chemical Pulping, RTD, Applied Mechanics.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.